Podporte nás aj Vy!

V roku 2017 je cieľom kúpiť zariadenie laminárny box, naliehavo dôležité pre „prácu“ s nádorovými bunkami onkologických pacientov (sterilná práca s nádorovými bunkami, ich ochrana pred kontamináciou z vonkajšieho prostredia, atď.) Cena jedného zariadenia je 12000 €.   

Číslo zbierkového účtu: VÚB, a.s. SK84 0200 0000 0035 4861 3455.

Ďakujeme.

Program

Novinky

Kampaň Na kolesách proti rakovine začala písať svoju históriu v roku 2003. 

V roku 2017 je cieľom kúpiť zariadenie laminárny box, naliehavo dôležité pre „prácu“ s nádorovými bunkami onkologických pacientov (sterilná práca s nádorovými bunkami, ich ochrana pred kontamináciou z vonkajšieho prostredia, atď.) Cena jedného zariadenia je 12000 €.   

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Nadáciu Výskum Rakoviny či už účasťou na akciách kampane Na kolesách proti rakovine, či priamym príspevkom na niektorý z jej účtov. Vaša pomoc znamená nádej!   

OSVETA

OSVETA

Našim cieľom je upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí, najmä onkologických pacientov

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Chceme do akcie zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl.

DOBROČINNOSŤ

DOBROČINNOSŤ

Zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov (verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR).

Pridajte sa k nám!

Rozkrúťte kolesá dobrej vôle!

Paralympijský víťaz, významný predstaviteľ kampane Na kolesách proti rakovine Radovan Kaufman (1978 - 2003) nás pozýva zapojiť sa do kampane Na kolesách proti rakovine.

Podporte Nadáciu Výskum rakoviny v jej snažení.

Ďakujeme.

Kontakt

Karloveská 6c, 84104 Bratislava

+421 905 716 851