Podporte nás aj Vy!

V roku 2018 je cieľom kúpiť Systém obrazovej analýzy, ktorý pozostáva z mikroskopu, extra citlivej kamery a počítača so špeciálnym softvérom. Využitie bude široké, či už pre základný aj aplikovaný výskum biológie nádorovej bunky aj bunkových kultúr, ale bude sa používať aj v diagnostike nádorových ochorení, ďalej pri výuke a samozrejme ako cenný archív nálezov a pozorovaní s možnosťou ďalšieho spracovania. 

Číslo zbierkového účtu: VÚB, a.s. SK84 0200 0000 0035 4861 3455. Registrové číslo zbierky: 000-2018-011145

Ďakujeme.

Program

Novinky

Kampaň Na kolesách proti rakovine začala písať svoju históriu v roku 2003. 

V roku 2018 je cieľom kúpiť Systém obrazovej analýzy, ktorý pozostáva z mikroskopu, extra citlivej kamery a počítača so špeciálnym softvérom. Využitie bude široké, či už pre základný aj aplikovaný výskum biológie nádorovej bunky aj bunkových kultúr, ale bude sa používať aj v diagnostike nádorových ochorení, ďalej pri výuke a samozrejme ako cenný archív nálezov a pozorovaní s možnosťou ďalšieho spracovania. 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Nadáciu Výskum Rakoviny či už účasťou na akciách kampane Na kolesách proti rakovine, či priamym príspevkom na niektorý z jej účtov. Vaša pomoc znamená nádej!   

OSVETA

OSVETA

Našim cieľom je upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí, najmä onkologických pacientov

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Chceme do akcie zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl.

DOBROČINNOSŤ

DOBROČINNOSŤ

Zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov (verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR).

Pridajte sa k nám!

Rozkrúťte kolesá dobrej vôle!

Paralympijský víťaz, významný predstaviteľ kampane Na kolesách proti rakovine Radovan Kaufman (1978 - 2003) nás pozýva zapojiť sa do kampane Na kolesách proti rakovine.

Podporte Nadáciu Výskum rakoviny v jej snažení.

Ďakujeme.

Kontakt

Karloveská 6c, 84104 Bratislava

+421 905 716 851